Book Creator

Arguments a favor de l'evolució (A)

by Marta, Dani, Alba, Claudia i Elena

Cover

Loading...
ARGUMENTS A FAVOR DE L'EVOLUCIÓ (GRUP A)
Loading...
DADES BIOGEGRÀFIQUES
Urani, mineral radioactiu
Relacionades amb la distribució temporal dels éssers vius. 

La DATACIÓ RELATIVA situa els fòssils en el temps segons les seues posicions en els estrats. Els que es troben en els estrats més profunds es van dipositar primer i són més antics, encara que de vegades aquest mètode no funciona, perquè les capes no es van dipositar horitzontalment en els seus inicis o perquè s'han invertit. En aquest cas, podem utilitzar un d'aquests tres: la successió faunística, les relacions transversals i les inclusions.
Superposició d´estrats
La DATACIÓ NUMÉRICA es basa en la desintegració d'elements radioactius, com l'urani , el potassi el rubidi i el carboni.
Per datar roques molt antigues s'ha d'utilitzar material volcànic.
També poden datar-se les roques sedimentàries que tenen menys de 50 000 anys utilitzant el seu contingut en carboni radioactiu. Els geòlegs han construït una escala de el temps geològic basada en la datació numèrica de roques de tot el món.
Datació relativa i numérica exemple
DADES BIOGEGRÀFIQUES
Relacionades amb la distribució geogràfica de les espècies. 
La distribució dels éssers vius al planeta ens proporciona informació sobre la història tant dels éssers vius com de la superfície de la Terra. Aquestes dades són coherents no només amb l'evolució de la vida, sinó també amb el moviment de la tectònica de plaques.

Els mamífers marsupials es troben a Amèrica, a més de a Austràlia i Nova Guinea.
Com van poder arribar els marsupials des del seu lloc d'origen a llocs tan allunyats?
A més de a Amèrica i Austràlia, s'han trobat fòssils de marsupials a l'Antàrtida. Els científics han demostrat que el que ara anomenem Sud-amèrica formava part d'una gran massa terrestre anomenada Gondwana, que incloïa Austràlia i l'Antàrtida. Els marsupials per tant es van deixar portar pels continents fins a les seues localitzacions actuals.
DADES EMBRIOLÒGIQUES
Ens proporcionen pistes de l'evolució dels organismes actuals.
Els embrions dels vertebrats aporten informació sobre el desenvolupament evolutiu d'aquestes espècies, perquè són iguals en les primeres fases del procés embrionari. Després, a l'anar avançant l'embrió es va diferenciant.
SERPS AMB AVANTPASSATS AMB POTES
L'evolució sí que existeix per a aquesta espècie, ja que ha evolucionat des de'ls seus avantpassats. Abans tenien extremitats, però al avançar el temps han trobat altra manera de sobreviure, sense tindre extremitats i adaptant-se a les condicions i situacions del medi.
Els embrions consten de xicotetes extremitats al principi de les seues etapes embrionàries, però acaben eliminant-les.
DUQUE DE CAMELOT (amb potes)
Aquesta és una imatge del crani d'una serp amb potes, la qual permet identificar com era abans i la seua evolució.
LES BALENES BARBADES AMB AVANTPASSATS DENTATS
Les balenes dentades tenen dentadura tota la vida, en canvi les balenes barbades tenen dentadura durant l'etapa fetal, i al moment de nàixer la perden.
Els dents de les balenes, al llarg del temps, han anat desapareguent de manera evolutiva, formant així un procés de filtració mitjançant la barba.
Molts individus que estudien aquest fet actualment, creuen que les balenes han evolucionat deixant desaparèixer la dentadura, ja què d'aquesta manera s'adaptaven millor al medi, a més de captar millor a les preses.
A partir del procès de desenvolupament embrional, podem comprendre l'evolució. En aquest podem observar que d'una espècie comuna es poden posar o eliminar característiques anàtomiques semblants.
EXEMPLES:

Les branquies: al principi del procès embrinari, els individus poseen branquies, però segons la seua evolució, aquestos les eliminen.
PrevNext