Book Creator

LIDSKÉ TĚLO - ZDRAVÍ

by Dagmar ČERNÁ

Pages 2 and 3 of 18

LIDSKÉ TĚLO
ZDRAVÍ
Loading...
NAŠE TĚLO
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Odlišnosti mezi sebou můžeme pozorovat podle věku, pohlaví nebo podle barvy pleti.
Rounded Rectangle
Loading...
Loading...
Víš, že ...
Loading...
Srdce bije 100 000krát denně!
Loading...
Loading...
Úplné strávení jídla, které jíte, trvá přibližně 12 hodin!
Loading...
Loading...
Nejmenší kost v těle je ve středním uchu.
Loading...
Loading...
Většina dospělých má 32 zubů
Loading...
Loading...
Barva pleti je dána úrovní pigmentu melaninu, který vaše tělo vytváří.
Loading...
Loading...
Váš nos a uši rostou celý váš život!
Loading...
Loading...
Každý má nejen jedinečný otisk prstu, ale také jedinečný otisk jazyka!
Loading...
Kojenci mají při narození 270 kostí a jako dospělí pouze 206 kostí
Loading...
Loading...
KOSTRA
* umožňuje pohyb těla
Speech Bubble
Speech Bubble
* je složena z kostí
Největší kost je stehenní, nejmenšími kůstkami jsou kladívko, kovadlinka a třmínek v uchu.
Stavba kosti:
Ověř si své znalosti:
Dospělý člověk má 206 kostí.
SVALY
V těle je více než 600 svalů.
* UMOŽŇUJÍ SPOLU S KOSTROU POHYB TĚLA
Jediný sval, který se nikdy neunaví, je naše srdce.
Naše prsty v sobě svaly nemají.
SVALY SE UPÍNAJÍ NA KOSTRU A UMOŽŇUJÍ POHYB
Nejsilnější sval je v naší čelisti a používá se k žvýkání.
VNITŘNÍ ORGÁNY
MOZEK
PLÍCE
SRDCE A CÉVY
JÁTRA
ŽALUDEK
LEDVINY
TENKÉ STŘEVO
TLUSTÉ STŘEVO
MOZEK
Díky němu myslíme, hýbeme se a užíváme smysly. Slouží
nám k vnímání našeho okolí
ŘÍDÍ ČINNOST CELÉHO TĚLA
Na mozek navazuje mícha, ukrytá uvnitř páteře. Z míchy
vybíhají nervy, které slouží jako dráhy pro přenos informací a příkazů.
PrevNext