Book Creator

Futuristinė Klaipėda

by Ramune Klimiene

Pages 2 and 3 of 32

Loading...
Loading...
- skatinti mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą
visoms Europos kalboms, lavinti mokinių kūrybiškumo kompetencijas - gebėjimą generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas.
1.      Susipažindinti mokinius su teorine medžiaga, kas
yra futurizmas, fantastinis kūrinys.
2.      Ugdyti domėjimąsi įvairiais kontekstais ir
aplinka.
3.      Paskatinti mokinius, naudojantis įvairiais
ištekliais, sukurti nedidelės apimties rašinį lietuvių, anglų, rusų arba
prancūzų kalba apie ateities Klaipėdą.
4.      Ugdyti bendravimo įvairiomis Europos kalbomis
įgūdžius.
5.      Naudojant pasirinktą techniką, nupiešti, kaip
įsivaizduojama ateities Klaipėda.

PROJEKTO ORGANIZATORIAI: Agnė Čepulytė, Ramunė Klimienė, Nijolė Žukienė, Eglė Gudaitienė, Jelena Lisianskaja, Larisa Černikova.
Loading...
PROJEKTO TIKSLAS
Loading...
UŽDAVINIAI:
Loading...
Klaipėda – ateities mietas. Čia iškils daug stiklinių namų. Jie bus daugiaaukščiai – net šimtas aukštų! Ant kiekvieno namo stogo bus baseinai, kur galima bus maudytis. Kiekviename name  esantys liftai bus labai greiti – per sekundę užkels į bet kurį dangoraižių aukštą.
Pasikeis keliai. Jie bus ore.Oro keliais važinės greitieji traukiniai. Žmonėms pagelbės robotai. Jievaikščios gatvėmis, parkuose kalbėsis su žmonėmis.
Klaipėdoje bus kitokios mokyklos. Lentos klasėse pačios viską rodys. Kuprinės duos mokiniams visas mokymosi priemones – reikės tik paprašyti.
Bus daugiau parduotuvių. Jos bus tokios didelės, todėl, kad jose nepaklystum, reikės žemėlapių arba robotų-padėjėjų.
Visi klaipėdiečiai bus labai protingi. Jie saugos savo miestą, nešiukšlins, jūra bus labai švari.Loading...
ATEITIES MIESTAS


Loading...
Click to listen
Loading...


      Stanišauskaitė Guoda, 5b kl.

Loading...
Loading...
Austėja Kližentytė, 5c kl.