Book Creator

Gupčeve socijalne vještine

by Ivona Vrekalić

Cover

Loading...
Gupčeve socijalne vještine
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
O socijalnim vještinama
Socio-emocionalno učenje je proces stjecanja i primjene znanja i vještina u pet područja: samosvijest, socijalna svijest, samokontrola, odnosne vještine i odgovorno donošenje odluka (Weissberg i sur., 2015).

Samosvijest se odnosi na svijest o sebi, vlastitom tijelu, mislima, osjećajima, ponašanjima i njihovim posljedicama.
Socijalna svijest predstavlja sposobnost razumijevanja svijeta oko sebe, tuđih iskustava i perspektive drugih osoba.
Samokontrola se odnosi na vještinu upravljanja vlastitim mislima, osjećajima i ponašanjima.
Odnosne vještine Hargie (1997, prema Žižak, 2012) definira kao proces tijekom kojeg pojedinac primjenjuje skupinu cilju usmjerenih, međusobno povezanih i situacijski prikladnih socijalnih ponašanja koja su naučena i pod njegovom kontrolom.
Odgovorno donošenje odluka se odnosi na stjecanje autonomije u različitim područjima života i u skladu s time donošenje odluka i preuzimanje posljedica za iste.
Socijalne vještine predstavljaju sposobnost prepoznavanja, razumijevanja, procesuiranja, nošenja i izražavanja socijalnih i emocionalnih aspekata života (Cohen 2001).
Razvijene socijalne vještine doprinose uspješnijim međuljudskim odnosima, ali i osobnom rastu i razvoju.
O Matiji Gupcu i Seljačkoj buni
Samokontrola, asertivnost, empatija, suradnja
samo su neke od socijalnih vještina opisanih u ovoj knjizi koje su bile i još uvijek su važne, od kada je svijeta i vijeka, od kada je rata i mira, pa sve do beskonačnosti.
Je li razvijene socijalne vještine imao i Matija Gubec i kako bi izgledala jedna od najvećih i najvažnijih pobuna našega naroda, tzv. Seljača buna da su primjenjivane ove socijalne vještine, saznajte u ostatku ove knjige.
Samokontrola
PrevNext