Book Creator

Gupčeve socijalne vještine

by Ivona Vrekalić

Pages 2 and 3 of 16

Loading...
O socijalnim vještinama
Loading...
Socio-emocionalno učenje je proces stjecanja i primjene znanja i vještina u pet područja: samosvijest, socijalna svijest, samokontrola, odnosne vještine i odgovorno donošenje odluka (Weissberg i sur., 2015).

Samosvijest se odnosi na svijest o sebi, vlastitom tijelu, mislima, osjećajima, ponašanjima i njihovim posljedicama.
Socijalna svijest predstavlja sposobnost razumijevanja svijeta oko sebe, tuđih iskustava i perspektive drugih osoba.
Samokontrola se odnosi na vještinu upravljanja vlastitim mislima, osjećajima i ponašanjima.
Odnosne vještine Hargie (1997, prema Žižak, 2012) definira kao proces tijekom kojeg pojedinac primjenjuje skupinu cilju usmjerenih, međusobno povezanih i situacijski prikladnih socijalnih ponašanja koja su naučena i pod njegovom kontrolom.
Odgovorno donošenje odluka se odnosi na stjecanje autonomije u različitim područjima života i u skladu s time donošenje odluka i preuzimanje posljedica za iste.
Loading...
Socijalne vještine predstavljaju sposobnost prepoznavanja, razumijevanja, procesuiranja, nošenja i izražavanja socijalnih i emocionalnih aspekata života (Cohen 2001).
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Razvijene socijalne vještine doprinose uspješnijim međuljudskim odnosima, ali i osobnom rastu i razvoju.