Book Creator

לעשות שינוי

by דורית ארגוב

Pages 4 and 5 of 7

Loading...
שינוי = לצאת מאזור הנוחות
Loading...
אחד הדברים המפחידים ביותר בחיים הוא לעשות שינוי, זה אולי נשמע מוזר, אבל אם נשאל את עצמנו מתי בפעם האחרונה שינינו משהו בחיינו, סביר להניח שנצטרך לחשוב הרבה. זה לא שאנחנו פחדניות, זה פשוט טבוע בדי.אנ.איי שלנו. 
לרובנו השינוי הוא קשה ולכן אנחנו נמנעים ממנו. ההתנגדות לשינוי טבועה בדי.אנ.איי, בחושי ההישרדות הבסיסיים שלנו מאז ראשית הקיום האנושי. מדוע זה כך? כיוון שהמוח שלנו פועל טוב יותר כאשר אנחנו עושים את מה שצריך לעשות בצורה תכופה, כאשר קיימת שגרה שחוזרת על עצמה שהיא ברורה, צפויה ושניתנת לחיזוי.
פעילויות מוכרות עם תוצאות שניתנות לחיזוי עוזרות לשחרר משאבים רבים וקשרים במוח שכבר מקושרים להגיב לאירועים יומיומיים ללא צורך להמציא את הגלגל בכל פעם מחדש. פעילויות ופעולות שגרתיות מאפשרות לנו לחזות במידה גבוהה של ודאות באיזה אופן יתנהג אובייקט מסוים בתגובה לטריגר כלשהו ממקור חיצוני או פנימי.
אז מה הוא שינוי בעצם ? שנוי הוא למעשה התוצאה של אירוע, פנימי או חיצוני לנו, שנתפס על ידינו כחיובי או שלילי ושמניע דרך חדשה לפעולה, חשיבה או הרגשה, מחוץ לאיזור הנוחות שלנו.
כלומר כדי לעשות שינוי אנחנו חייבות לצאת מאזור הנוחות שלנו. יציאה מהמקום הידוע, הנוח שלנו גורמת לזעזוע, לפעמים מרגישים שהאדמה רועדת, לפעמים בהתחלה לא הכל מצליח. 
השינוי בדרך כלל מלווה בהרגשה חדשה שיכולה להיות שלילית או חיובית: כיף, אופטימיות, שמחה, ציפייה, או עצב, דיכאון, תסכול.
Loading...
בדרך כלל שינויים גורמים לנו לעשות דברים בדרך שלא היינו רגילים אליהם, באזורים פחות מוכרים בחיינו, כאלה שמכריחים אותנו "להפעיל שרירים" בעצמנו שלא ידענו שקיימים.
״להפעיל שרירים״ זה לא רק באימון או במכון כושר זה להפעיל את ״השרירים״ שיש לנו במוח, לתרגל, לא לוותר, לא לפחד לטעות, לא לפחד להכשל. ואם לא הצליח, לעצור ולשאול את עצמנו מה היה שם ? מה אני צריכה לעשות אחרת בפעם הבאה, מה אני צריכה לשמר לפעם הבאה ? 
לא לשאול למה ? לא להלקות את עצמנו.
שינוי דורש עבודה, דורש סבלנות, דורש אמונה שנצליח, דורש התמדה. 
שינוי קבוצתי דורש את כל אלה וגם דורש שנעשה את זה יחד, מתוך אמונה אחת בשנייה, בטחון בעצמי ובשאר חברות הקבוצה, ממקום של הקשבה, הכלה וענווה. להיות חלק מקבוצה זה לדעת שאני פרט בקבוצה, עם משמעות עם תרומה, אבל המטרה הסופית היא שהקבוצה תהיה גדולה מסך חלקיה. 
כדי שכל אחת מאיתנו תוכל להתקדם באופן אישי ובכך ליצר גם אופציה לשינוי קבוצתי, היא צריכה לזוז, לצאת מאזור הנוחות, לחשוב את השינוי, לתרגל אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם. 

את השינוי לא צריך לחפש בחוץ , הכל יש לנו כאן בתוכנו, לא צריך לצאת בהצהרות, כל אחת לעצמה, רק צריך לעצור רגע, לעשות קצת סדר, צריך להחליט שרוצות אחרת, שרוצות שינוי, צריך לסמן מטרות ולצאת לדרך. 
פשוט לא ???

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator