Book Creator

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ PUOTA

by Virginija Bubinienė

Pages 2 and 3 of 76

PANEVĖŽIO
LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS"

RESPUBLIKINIS
IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ
MOKYTOJŲ,
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ,
MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR
UGDYTINIŲ

KŪRYBINIS PROJEKTAS

,,UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ PUOTA"
Loading...
Kūrybinis projektas

„Užgavėnių kaukių puota“,

skirtas tradicinei kalendorinei

Žiemos išvarymo ir
pavasario kvietimo šventei
paminėti.
Loading...
Projekto tikslas – kviesti ikimokyklinių įstaigų mokytojus,

švietimo pagalbos specialistus,

meninio ugdymo mokytojus,

kartu su ugdytiniais, kurti Užgavėnių kaukes, skatinti kūrybiškumą,

fantaziją, išradingumą, originalumą.
Loading...
Projekto uždaviniai:

1) ieškant naujų, netradicinių formų ir būdų ugdymo procese, ugdyti vaikų meninę, pažintinę, komunikacinę kompetencijas.

2) suteikti galimybę ugdytiniams ir ugdytojams išgyventi kūrybos džiaugsmą.

3) plėtoti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų,
švietimo pagalbos specialistų ir meninio ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis”
Adomas 6 m.,
Liepa 6m.
Kristupas 6m.
PU mokytoja
Asta Baikauskienė
Panevėžio lopšelis - darželis ,,Taika’’

Luknė Anciūnaitė, 6 m.

vyr. mokytoja
Elzbieta Jakimienė
Panevėžio
lopšelis-darželis
„Varpelis“

Benas Berankis 6 m.
Adamas Gludkinas 6 m.
 
IU mokytoja
Dovilė Šiudeikienė
Panevėžio lopšelis – darželis
„Dobilas“

Tėja 2m.,
Sofija 3m.,
Gustas 2m.

IU mokytoja
Lina Rimėnienė

Lopšelis - darželis
,,Jūratė”

Smiltė, 4m.

mokytoja
Neringa Simonaitienė
PrevNext