Book Creator

Boek 1416 kern 3: doek & oe

by Schoolboek

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Boek 1416 kern 3: doek & oe
Loading...
Loading...
avi-start
Loading...
Loading...
Loading...
ik lees met kim en sim.
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
1.prent
ik lees met kim en sim.
Comic Panel 1
2.woord
doek
ik lees met kim en sim.
Comic Panel 1
3.letter
oe
ik lees met kim en sim.
Comic Panel 1
4.lijn
z i k m p s aa r e v n p ee b oo t d oe
ik lees met kim en sim.
Comic Panel 1
5.rij
doek koek doen koen soep roep voer voet
ik lees met kim en sim.
PrevNext