Book Creator

פריאל עזאם גן חוחית

by Fryal Khier

Cover

Loading...
Loading...
היוזמה - הקמת גלריה בגן מחומרים שונים : קרטונים, עץ, חמר
גיל הילדים 4-5
גן חוחית -עכו
באמצעות קרטונים הילדים החליטו שרוצים לבנות רובוט 
Speech Bubble
הם טוענים שהוא חי לו בחלל אז מכדורי קלקר הכינו כוכבי לכת שונים כמיקום לרובוט
Speech Bubble
ייצרו גם חללית שתשרת את הרובוט 
Speech Bubble
PrevNext