Book Creator

Proiect didactic

by Mariana Covali

Cover

Loading...
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT RÎȘCANI
Gimnaziul Gălășeni
 
 
 
 
 
Proiect didactic
la limba și literatura română
clasa a IX-a
Subiectul: „Personajele în opera SF”
 
 
 
 
A realizat:
Covali Mariana, profesoară
de limba și literatura română,
grad didactic I
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT RÎȘCANI
Gimnaziul Gălășeni
 
 
 
 
 
Proiect didactic
la limba și literatura română
clasa a IX-a
Subiectul: „Personajele în opera SF”
 
 
 
 
A realizat:
Covali Mariana, profesoară
de limba și literatura română,
grad didactic I
PROIECT DIDACTIC        
 
PROFESOR: Covali Mariana
CLASA: a IX-a
DATA: 23.02.2021
NUMĂRUL LECȚIEI ÎN SISTEMUL DE LECȚII: 6/108
DURATA: 45 minute.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumi fantastice. Valorile stilistice ale părților de vorbire   
SUBIECTUL LECȚIEI: Personajele în opera SF
SUBCOMPETENȚE: 8.2. Comentarea textului liric, epic, dramatic.
                                      9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare independentă a textului.
TIPUL LECȚIEI: lecție de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să coreleze numele personajelor cu titlurile operelor literare;
O2 – să examineze regimul zilnic al personajelor dintr-un text;
O3 – să redacteze un text descriptiv;
O4 – să argumenteze un punct de vedere;
O5 – să-și autoevalueze obiectiv activitatea.
 
TEHNOLOGIA DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee: graficul T, axa cronologică, organizator grafic, PRES, cadranele, puzzle, lucrul cu textul, textul descriptiv, text reflexiv, argumentarea, dezbaterea.
2. Resurse:
Ø Surse bibliografice:
ü Curriculum național pentru disciplina „Limba și literatura română”, clasele a V-a – a IX-a, 2010;
ü Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară LIMBA ȘI LITERARURA ROMÂNĂ în anul de studii 2020-2021
ü Cartaleanu T., Ciobanu M., „Limba și literatura română”, clasa a IX-a, Știința, 2016
ü Grama-Tomiță A., State L., Onofrei D., „Limba și literatura română”, clasa a IX-a,
ü Șchiopu Constantin, „Metodica predării literaturii române”, Chișinău, 2009.
ü Cartaleanu T., Cosovan O., „Atelier de lectură, scriere, discuție”, Știința, 2014.
Ø Webografie: I. https://www.blackdog.ro/2012/09/09/planeta-celor-doi-sori.bdb
                                  II. https://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/11/asimov_20-_20eu_2c_20robotul.pdf
                                  III. www.didactic.ro
Ø Mijloace instrucționale: manualul, fișe de lucru, markere, tabla, proiector, notebook.
3. Forme de organizare: activitate individuală, frontală, pe variante, în grup.
Evocare
Organizarea clasei. Notarea elevilor absenți.  
Asigurarea unui climat favorabil pentru începerea activității.
Verificarea temei de acasă: 
„Prezentați cât mai multe argumente pro și contra afirmației „Ceea ce astăzi este o iluzie mâine va deveni realitate” sau „Redactați o scriere liberă, de o pagină, pornind de la afirmația: „Ceea ce astăzi este o iluzie mâine va deveni realitate”.
Fiecare elev acroșează la tablă cel mai pertinent argument identificat sau lecturează textul elaborat.                                                      
Se propune elevilor următoarea activitate:
*relaționați imaginile cu noțiunea/secvența corespunzătoare, plasându-le pe axa cronologică:
- peșteră, colibă, bordei, casă bătrânească, casă tradițională, casă modernă, casă inteligentă.
* ce spune casa despre stăpânul său?
Realizarea sensului
Se realizează următoarea activitate:
1. Corelați numele personajelor literare cu titlurile textelor corespunzătoare:
Casa Ray Bradbury
Planeta celor doi sori Horia Aramă
Planeta maimuțelor Pierre Boulle
Eu, robotul Isaac Asimov
Caesar, Nova, Taylor, Gloria, Robbie, Riluri, Personaj-narator, băiatul și fetița, dnul și dna Maclellan
PrevNext