Book Creator

Profilul absolventului de clasa a VIII-a

by Adelina CHIRIECI

Pages 2 and 3 of 20

Profilul absolventului
de clasa a VIII-a
Chirieci Adelina - Curs CRED - Seria 10
Loading...
Competența de a comunica în limba maternă
Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate.
Capacitatea de a citi și înțelege diferite texte adoptând strategia potrivită scopului citirii (informare / instruire / de plăcere) și diferitelor tipuri de text.
Capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă.
Capacitatea de a-ți formula propriile argumente într-o manieră convingătoare și a lua în considerație alte puncte de vedere exprimate atât verbal cât și în scris.
Căutarea cuvintelor necunoscute în dicționar;
Explicarea cuvintelor noi;
Revenirea asupra noțiunilor învățate (paralela la nivel gramatical limba romană-limba engleză).
Competența de comunicare într-o limbă străină
Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate.
Capacitatea de a iniția și susține conversații pe subiecte familiare.
Capacitatea de a citi și înțelege texte scrise de nespecialiști într-o gama variată de subiecte sau texte specializate într-un domeniu familiar.
Capacitatea de a utiliza elemente ajutătoare (diagrame, hărți, notițe) pentru a înțelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversații, instrucțiuni, interviuri, discursuri).
Colectarea/selectarea unor informaţii pentru proiecte transdisciplinare din documentare;
Documentarea pentru activităţi la diverse discipline;
Completarea unei grile de vizionare după urmărirea unui program TV.
Competenţe matematice şi competenţe de bază în
științe și tehnologii
Capacitatea de a urmări și evalua argumentele oferite de ceilalți și de a descoperi ideile de baza în aceste argumente.
Capacitatea de a gândi și raționa matematic, de a înțelege și utiliza diferite reprezentări ale obiectelor, fenomenelor și situațiilor matematice.
Capacitatea de a distinge între concepte matematice (de exemplu: distincția între afirmație și supoziție).
Capacitatea de a utiliza elemente și instrumente ajutătoare (inclusiv tehnologii informaționale).
Capacitatea de a utiliza și manipula instrumente tehnologice.
Capacitatea de a comunica concluziile și raționamentele care au stat la baza acestora.
PrevNext