Book Creator

Grunnleggende ferdigheter

by Grupperommet

Cover

Loading...
Loading...
GRUNNLEGGENDE
Loading...
FERDIGHETER
Å LESE
"Å kunne lese er å kunne skape mening fra tekst", i følge Udir.

«Når vi leser, lærer vi om andre menneskers erfaringer, tanker og opplevelser.» (Lillejord et al, 2022, s. 27)
Lesing har hovedfokus i norskfaget, siden det er her man lærer seg og ferdigheten å lese. Men det brukes i alle fag. Som f.eks i matte, kan man lese oppgavene, eller i krle så leser man om en religion. Man kan også bruke bøker som en stor del av undervisningen, hvor man vil skape leselyst, for å lese bøker gjør så mye med en elev. Når eleven leser mye, vil eleven få mer kunnskap om omverdenen, og klare å sette seg inn i andres perspektiv bedre.
Grunnen til at lesing er en del av de fem grunnleggende ferdighetene er for å kunne bli en del av samfunnet. For eksempel når man skal lage mat, er det lurt å klare å lese bak på matvarer, eller oppskrifter. Skal man finne veien til ett sted, er det lurt å kunne lese og skjønne veiskilt.  
"Når vi skriver, utvikler vi tankene våre" (Lillejord et al., 2022, s. 27).

Når man sier at man har skriftlige ferdigheter mener man at man kan kommunisere tydelig gjennom en tekst. Man uttrykker seg forståelig og på en gunstig måte. Det å ha kunnskap om skriving vil da si å kunne utvikle ulike tekster tilpasset flere sjangere (Lillejord et al., 2022, s. 27-28).

De aller fleste vil nok forbinde skriveopplæringen som en del av norskfaget, men skriving er så viktig i alle fag. I samfunnsfag er det blant annet viktig at elevene får nok kunnskap om skriving til å kunne delta i samfunnsdebatter på en reflektert måte (Lillejord et al., 2022, s. 28).
Skriving vil imidlertid også være viktig i det man gjerne omtaler som kreative fag. I fag som kunst og håndverk kan elever blant annet få oppgaver om å skrive hva de tror et kunstverk representerer. I alle fag vil man like fullt måtte kunne forklare hva man skal gjøre, og hvorfor man har tenkt slik. Til og med I kroppsøving vil man måtte være gjennom teoretiske deler hvor skriveferdigheter vil være gunstige. Alt i alt, kan man forstå hvorfor skriving er en viktig ferdighet å kunne – ikke bare i norskfaget.
Å regne finner vi hovedsakelig i faget matematikk og det er dette faget de fleste av oss vil forbinde regning med. Likevel så skal ikke regning kun skje i matematikken. På utdanningsdirektoratets hjemmeside så finner vi informasjon om at regning også finnes i samfunnsfag, naturfag, KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving.

Regning er en av de fem grunnleggende ferdighetene. Det handler om hvordan man bruker matematikk, matematiske begreper og ulike fremgangsmåter i de ulike fagene, ikke bare matematikken. Lærere blir derfor oppfordret til å stille spørsmål av matematisk karakter slik at elevene blir forberedt på å gjennomføre undersøkelser og tolke resultater.
PrevNext