Book Creator

Изменчивост. Видове изменения

by Виктория,Моника,Ралица А.,Йоана,Радостина,Ирен-Мари,Илиана

Cover

Loading...
Изменчивост. Видове изменения.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Изменчивост. Модификационна (Фенотипна) изменчивост
Фенотипните изменения, възникнали под влияние на околната среда при индивиди с еднакъв генотип се наричат модификации. Свойството на организмите да придобиват такива изменения се нарича модификационна (фенотипна) изменчивост.
В зависимост от значението на измененията за организмите и възможността да бъдат унаследени, се различават два основни вида изменчивост:
- ненаследствена ( модификационна, фенотипна )
- наследствена ( генотипна )
Наследствената изменчивост е резултат от изменения в наследствения материал(генотипа) и се унаследява от поколенията.

Ненаследствената не засяга наследствения материал и затова измененията не се унаследяват от поколенията.
Характеристики на модификациите
- Модификациите са пропорционални на силата и продължителността на действие на фактора, който ги е предизвикал.

- Модификационната изменчивост е групова изменчивост.

- Модификациите не се унаследяват, защото не засягат наследствения материал на организма.
Rounded Rectangle
- Модификациите се влияят от външни фактори на средата.

- Модификациите са обратими.

- Модификациите имат приспособително (адаптивно) значение.
Rounded Rectangle
Норма на реакция
Норма на реакция се наричат границите, в които даден признак се изменя под действие на околната среда.
Норма на реакция имат количествените признаци. Границите на нормата на реакция се определят от генотипа. Следователно организмите унаследяват нормата на реакция, а средата определя фенотипната изява в тези граници
тясна норма на реакция
Thought Bubble
широка норма на реакция
Thought Bubble
PrevNext