Book Creator

9th grade

by Elena Rusu and teenagers

Cover

Loading...
9th grade
Loading...
Summative evaluation for unit V
Book creation and presentation
9th form
Loading...
Loading...
Loading...
compiled by the English Teacher
Rusu Elena
1. Argument/ Descrierea problemei și motivarea necesității schimbării. 
2. Scop și obiective SMART (specifice, măsurabile, posibil de atins, realiste, încadrate în timp). 
3. Planul de acțiuni implementat (Ce? Când? Cum? Responsabil, resurse). 
4. Rezultate cantitative și calitative obținute/impactul practicii educaționale de succes. 
5. Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate. 
6. Diseminarea rezultatelor prin prezentări, publicații, formări la nivel de instituție/ raion/ municipiu/ republică (la liberă alegere).
Comic Panel 1
Comic Panel 1
 
The objectives
The main goal of this type of the summative evaluation is to encourage pupils to reflect about what they have learned
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1

Objectives: Students will-share their experience related to entertaining places from our community/city;
-reveal their attitude toward social media;
-retell the content of their favorite book;
-analyze the clothing habits they have;
-describe their last birthday celebration;
-use bookcreator site for the book design.
Comic Panel 1
CAPTION The frame below contains a full page image. Click it and use the icons to replace or adjust it as required.
Students
Josan Mihaela....................
Brăguță Andreea...............
Rusu Andreea .....................
Arabadji Ana .......................
Ilies Cristi.............................
Mustea Valeria...................
Dobrioglo Mihai................
Rusu Daniel.......................
Stadnițchi Valeriu.............
Ignat Ion............................
Borodachi Cătălina..........
Foiu Viorel........................
Brînza Anastasia.............
Brînza Sandu...................
Chiosa Mihai...................
Cliciuc Ion.......................
Mereuța Alex..................
Toma Luca......................
.
PrevNext