Book Creator

Petostih

by A J

Cover

Loading...
Loading...
Petostih
(činkvina)
Loading...
4.a
Činkvina je tradicionalna talijanska narodna pjesma koja se sastoji od 5 stihova, a piše se po ustaljenoj formi.


1. stih je jedna riječ najčešće imenica kojom opisujemo temu
2. stih su 2 riječi i to pridjevi koji opisuju imenicu iz 1. stiha

3. stih su 3 riječi, najčešće glagoli 
4. stih je sastavljen od 4 riječi koje izražavaju osjećaje vezane uz temu

5. stih je jedna riječ, istoznačnica kojom opet sažimamo bit teme.
Proljeće
Raznobojno, cvjetno.
Šareni se, budi se, razgledava.                      
Dolazi nam cvjetno proljeće.
Buđenje.
     Veronika
PrevNext