Book Creator

Sutinku pagal rūbą, išlydžiu pagal kalbą

by raimonda bubliauskiene

Pages 2 and 3 of 33

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų ir pedagogų kalbos ugdymo ir kūrybinio projektas
„SUTINKU PAGAL RŪBĄ, IŠLYDŽIU PAGAL KALBĄ“.

EDUKACINIŲ, DIDAKTINIŲ ŽAIDIMŲ IR
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA
Loading...
PROJEKTO TIKSLAS.
Per gimtąjį žodį, pažinimą ugdyti vaikų kalbą ir kūrybiškumą.

UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti vaikų kalbą naudojant inovatyvius kūrybiškus metodus.
2. Plėsti vaikų žinias apie rūbus, avalynę, jų sezoniškumą.
3. Ugdyti vaikų gebėjimą mąstyti, samprotauti, turimas žinias pritaikyti kūrybinėje veikloje, šnekamojoje kalboje.
4. Ugdyti vaikų estetinį suvokimą.
5. Skatinti vaikų saviraišką, domėjimąsi aplinka, norą fantazuoti, kurti, modeliuoti.
Loading...
Klaipėdos lopšelis – darželis „Traukinukas“.

Dalia Vitkevičienė ir Vera Afanasjeva,
ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytojos.
Jokūbas Grigaitis – 4 m. 10 mėn.,
Viltė Katauskaitė - 4 m. 10 mėn.,
„Mokam rengtis: apsivilkti, užsimauti, užsidėti...“
Viltė Katauskaitė - 4 m. 10 mėn.,
Timas Miniavcev– 4 m. 7 mėn.
„Mokam rengtis: apsivilkti, užsimauti, užsidėti...“
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla.

Deimantė Želvienė, logopedė
PrevNext