Book Creator

PPT Tips

by Tôn Quang Cường

Cover

Comic Panel 1
Star;
5 PHÚT VỚI PPT
Tạo nội dung tương tác
5 PHÚT VỚI PPT
Tạo nội dung tương tác
Mục đích
Thực hiện
- Trình bày nội dung bài học sinh động
- Tăng tương tác cho học sinh
- Tạo các bài tập hỗ trợ
Phát âm
- Mở PPT
- Chọn Insert (chèn)/chọn ảnh nền phù hợp với nội dung
- Chọn Insert (chèn)/chọn các biểu tượng phù hợp (âm thanh, hình ảnh, video...)/sắp xếp vị trí các biểu tượng phù hợp với kịch bản
- Tại các biểu tượng: chọn chuột Phải/Insert Hyperlink/Chọn file đích phù hợp (file âm thanh, hình ảnh, video hoặc Slide khác)
- Lặp lại qui trình với các biểu tượng khác
Bánh xe may mắn
Chuẩn bị
Gợi ý
- Chọn nội dung cụ thể trong bài học
- Xây dựng ý tưởng triển khai các hoạt động phù hợp
- Chuẩn bị các file ảnh, âm thanh, video phù hợp
- Sử dụng công cụ PPT (trong bộ MS Office)
- Sử dụng khi giảng bài (trực tiếp hoặc trực tuyến)
- Tạo các bài luyện tập cho học sinh (trong lúc học hoặc bài về nhà)
- Có thể liên tục cập nhật nội dung mới trong các file đích liên kết
- Nên chia nhỏ nội dung, đóng gói thành file nhỏ
Mục đích
Thực hiện
- Trình bày nội dung bài học sinh động
- Tăng tương tác cho học sinh
- Tạo các bài tập hỗ trợ
Phát âm
- Mở PPT
- Chọn Insert (chèn)/chọn ảnh nền phù hợp với nội dung
- Chọn Insert (chèn)/chọn các biểu tượng phù hợp (âm thanh, hình ảnh, video...)/sắp xếp vị trí các biểu tượng phù hợp với kịch bản
- Tại các biểu tượng: chọn chuột Phải/Insert Hyperlink/Chọn file đích phù hợp (file âm thanh, hình ảnh, video hoặc Slide khác)
- Lặp lại qui trình với các biểu tượng khác
Bánh xe may mắn
Chuẩn bị
Gợi ý
- Chọn nội dung cụ thể trong bài học
- Xây dựng ý tưởng triển khai các hoạt động phù hợp
- Chuẩn bị các file ảnh, âm thanh, video phù hợp
- Sử dụng công cụ PPT (trong bộ MS Office)
- Sử dụng khi giảng bài (trực tiếp hoặc trực tuyến)
- Tạo các bài luyện tập cho học sinh (trong lúc học hoặc bài về nhà)
- Có thể liên tục cập nhật nội dung mới trong các file đích liên kết
- Nên chia nhỏ nội dung, đóng gói thành file nhỏ


Sưu tầm các file ảnh, âm thanh, video để bổ sung phù hợp với nội dung của bài học
Tham khảo sử dụng các công cụ miễn phí để tự tạo file âm thanh, video: -
- Bằng các ứng dụng trên Smartphone
- Bằng các công cụ online miễn phí
(Ví dụ: https://123apps.com/vi/; canva.com; loom.com)
Mẹo sử dụng
Video hướng dẫn 
Còn tiếp...
KHOA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
PrevNext