Book Creator

Молекула

by Жобаркан Мамашова

Cover

Loading...
Ж.Мамашова
Loading...
Молекула
Loading...
Loading...
Бишкек 2022
Молекула-кичинекей масса деген сөздөн келип чыккан.
Заттардын бардык касиеттерин ичине камтыган анын эң кичине бөлүгү молекула деп аталат.
Дизайн без названия
PrevNext