Book Creator

Молекула

by Жобаркан Мамашова

Pages 2 and 3 of 6

Loading...
Молекула-кичинекей масса деген сөздөн келип чыккан.
Заттардын бардык касиеттерин ичине камтыган анын эң кичине бөлүгү молекула деп аталат.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator