Book Creator

Hunda,sytë,goja

by Zejura Shabani

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Përpunimi dhe përshtatja e lektyrës
"Goni Trazovaçi"
Loading...
Asistente arsimore:
Zejura Shabani
HUNDA,SYTË,GOJA
U tha hunda syve:
-Ç'shëmtaraqë jeni!
Unë jam si mal,
Ju,si pellg liqeni!
Goja e dëgjoi
Dhe ia ktheu rrëmbyer,
-Ti,pa sytë moj,
Do të ishe e thyer!...
Në fotografitë e dhëna trego ku është:goja,hunda dhe sytë.
PrevNext