Book Creator

The talimi

by 4th primary school of Chios

Pages 4 and 5 of 39

e-Twinning project, 2022-2023
The talimi
1st story by 4th Primary school of Chios-GREECE
with collaboration of Post and telecomunications school- CROTIA
and Primary School of polomka SlOVAKIA
talimi
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ

Βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα...
Ήταν τότε που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε υποστείλει τους «Αετούς» της και η
Γαληνότατη Αυτοκρατορία της Βενετίας και της Γένοβας, αν και κυρίαρχες πολλών
παράκτιων περιοχών της Ελλάδας και νησιών, αδυνατούσαν να τις προφυλάξουν από
τις επιθέσεις των πειρατών που λυμαίνονταν τα παράλια. Οι νησιώτες, εκτός των
κατακτητών, είχαν να παλέψουν και με τη ληστοσυμμορία των Μπερμπερίνων Πειρατών
που κατοικούσαν στα Βόρεια παράλια της Αφρικής. Έκαναν επιδρομές, έσφαζαν και
λεηλατούσαν και, ακόμα χειρότερα, έπαιρναν αιχμάλωτους που τους πουλούσαν στα
σκλαβοπάζαρα.
HISTORY OF THE CUSTOM
We are in the Middle Ages... It was then that the Byzantine Empire restricted its aggresiveness as a conqueror because the Empire of Venice and Genoa became rulers of many coastal areas of Greece and islands. The Byzantine Empire was unable to protect those areas from the attacks of the pirates. The islanders, apart from the conquerors, also had to fight with the gang of Berber Pirates who lived on the North coast of Africa.
They raided, slaughtered and looted and, even worse, took captives who were sold in the slave markets.
Loading...
Loading...
Battle with Barbary Corsairs, painting by Lorenzo Castro (1681)
Loading...
Loading...
Berber Pirate, 1650
Loading...
Στα Θυμιανά, για να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές, όπως σε όλα τα μαστιχοχώρια, φρόντιζαν να χτίσουν τα σπίτια περιφερειακά κολλητά με μεσοτοιχία, ώστε να δημιουργούν ένα είδος κάστρου και με μικρά παράθυρα, για να λειτουργούν σε ώρα ανάγκης σαν πολεμίστρες. Οι τρεις πόρτες του χωριού το πρωί
άνοιγαν και το βράδυ έκλειναν. Δυστυχώς, μετά τον σεισμό του 1881 ,το χωριό υπέστη καταστροφές και μόνο η περιοχή «Βότες» μαρτυρεί σήμερα το παρελθόν.

In Thymiana, in order to face the raids, as in all mastic villages, they made sure to build the houses peripherally attached with partition walls, so as to create a kind of castle and with small windows which were used to as battlements in times of need. The three doors of the village were opened in the morning and closed at night. Unfortunately, after the earthquake of 1881, the village was destroyed and only the "Votes" area today bears witness to the past.
Loading...
Για να είναι ολοκληρωμένο το αμυντικό σύστημα, εκτός από τα κάστρα και
τα καστροχώρια, έχτιζαν «Βίγλες», ψηλούς πύργους -
παρατηρητήρια. Όλες οι Βίγλες είχαν οπτική επαφή μεταξύ τους. Μόλις
εχθρικό πλεούμενο γινόταν αντιληπτό, οι φύλακες – βιγλάτορες, αν ήταν μέρα με
κίνηση ρούχων (σάκων, παλτών, τσουβαλιών αλλά κυρίως καπνού) ή αν ήταν νύχτα,
με το άναμμα φωτιάς, ειδοποιούσαν η μία βίγλα την άλλη και το νέο
έφτανε γρήγορα στο χωριό.

In order for the defense system to be complete, in addition to castles and castle villages, they built "Vigles", high towers - watchtowers. All the Vigles had eye contact with each other. As soon as an enemy vessel was noticed, the watchmen - whistlers, if it was day with the movement of clothes (sacks, coats, sacks but mainly smoke) or if it was night, with the lighting of a fire, they alerted one another by signal and the news quickly reached the village .
existing towers

tower ruins

other positions from historical sourses
Ήταν βράδυ Τυρινής Παρασκευής
και, ενώ οι Θυμιανούσοι γλεντούσαν, έφτασε το νέο από τους άγρυπνους
βιγλάτορες ότι πειρατικό πλοίο πλησιάζει την παραλία του Μέγα Λιμνιώνα.
 Οι Θυμιανούσοι ξεσηκώνονται και αποφασίζουν, αντί να κλειστούν στα
τείχη, να αντιμετωπίσουν τους πειρατές. Άντρες και γυναίκες παίρνουν κυρίως
εργαλεία της δουλειάς, λίγα κρυμμένα ξίφη και ό,τι άλλο
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως όπλο και κατευθύνονται να στήσουν ενέδρα
σ΄ένα στενό πέρασμα,  τον Στένακα. Εκεί γίνεται φονική μάχη και οι
Θυμιανούσοι κατατροπώνουν τους Πειρατές και τους ρίχνουν στη θάλασσα.
Επιστρέφουν πανηγυρίζοντας στο χωριό, φωνάζοντας «Βρε, βρε, μωρή, μωρή» και,
κρατώντας κλαδιά ελιάς, γλεντούν την νίκη τους. Οι αιχμάλωτοι
κρεμάζονται - μοστράρονται για 3 μέρες στη κεντρική πλατεία του χωριού, το
Λιβάδι, για να διαλαληθεί σ’ όλους η επιτυχία τους. Το γλέντι κράτησε τρεις
μέρες. Η παράδοση λέει ότι από τότε δεν ξαναπάτησε το πόδι του Πειρατής!
PrevNext