Book Creator

zivotinje

by Nina Eric

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Nina Eric
Loading...
Loading...
ZIVOTINJE
SADRZAJ
Zivonje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domace zivotinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Divlje zivotinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vodene zivotinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zanimljivosti o zivotinjama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZIVOTINJE
Životinje su velika grupa organizama, koјe se u biologiji klasifikuјe kao kraljevstvo Animalia ili Metazoa. Također su u domeni eukariota. Uopšteno, to su višećeliјski organizmi, sa mogućnošću kretanja, koјe se hrane konzumiranjem drugih organizama.
-u pitanju su višećelijski eukariotski organizmi
-ne poseduju celijski zid
-poseduju molekule kolagena, integrina, preteoglokana i adhezivnih glikoproteina u ekstracelularnom matriksu
-poseduju specifične međućelijske veze tipa pukotinastih veza i dezmozoma
-postoji mogućnost pokreta ćelija tokom ontogenetskog razvica
-imaju zajedničke odlike razvića zigota - brazdanje i stadijum blastule (eventualno i gastrule?)
-heterotrofni su, što uslovljava njihove uloge u ekosistemima (praziti, predatori, detrivori)
-poseduju gastralnu šupljinu sa jednim ili dva otvora
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Domace zivotinje
Domaćima nazivamo one zivotinje koje čovjek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa covekom jer su zaštićene u borbi za opstanak. Da bi se neka životinj smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uvjeta. Prvi je uvjet da životinja posjeduje osobine koje su čovjeku korisne, drugi da je privržena i poslušna čovjeku i treći da se jedinke redovito razmnozavaju pod čovjekovim nadzorom. Brižljivim uzgajanjem čovjek je dobio velik broj raznolikih odlika, rasa ili pasmina. Grana poljoprivrede koja se bavi uzgajanjem domaćih životinja zove se stocarstvo
PrevNext