Book Creator

Forældreguide december 2021

by Rikke Løye og Thomas Dreisig

Cover

Loading...
Forældreguide vedr. ordblindhed
Loading...
Kilde: At være ordblind - interview med Jakob B. Svendsen, Gyldendal Uddannelse
Indholdsfortegnelse

1. Hvad vil det sige at være ordblind?

2. Samarbejde mellem skole og hjem

3. Hvad kan jeg som forælder forvente af skolen? 

4. Hvad kan mit barn selv gøre?

5. Læsning og læseforståelse

6. Hjælpemidler

7. Nyttige links 
Sider med dette ikon er indtalt
Hvad vil det sige at være ordblind?
Ordblindhed beskrives som vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Vanskelighederne skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver til lyde og omvendt. Ordblindhed kaldes også dysleksi. Ordblindhed er medfødt. Det er meget forskelligt, hvornår man finder ud af, at et barn er ordblind. Udredningsprocedure er beskre-vet i den kommunale procedure for elever i læse- og skrivevanske-ligheder, som også ligger på hjemmesiden www.kerteminde.dk.
De overordnede kendetegn for ordblindhed er vanskeligheder med læsning, stavning og skriftlig formulering. Ordblinde har vanske-ligheder med at omsætte bogstaver til lyde og lyde til bogstaver. 
Vanskelighederne betyder, at ordblinde som regel bruger længere tid på at læse og skrive end ikke-ordblinde. Det er forskelligt, hvor svært den enkelte har det med at læse og skrive. 

Ordblinde har specielt svært ved at læse og stave ord, som de ikke kender, eller som de ikke har læst eller stavet før. Som ordblind kan man også have problemer med læseforståelse, talesprog og ordforråd. 
Se eventuelt film på følgende link - visuelt støttet detaljeret forklaring på ordblindhed:
https://youtu.be/xLAJxrBgsdg
Hvad vil det sige at være ordblind?
Visuelt støttet detaljeret forklaring på ordblindhed.
Kilde: Sådan virker din ordblinde hjerne, OBU VUC Roskilde
Flere ordblinde elever kan lære at læse forholdsvist flydende og på alderssvarende niveau, men det kræver hårdt arbejde, og læsehastigheden vil ofte være nedsat. Ordblinde elever har ofte vedvarende problemer med stavning. 
Kilde: Accept af forskellighed, Socialstyrelsen i Danmark
PrevNext