Book Creator

Климатични промени

by Атанас Стоилов

Cover

Loading...
Климатични промени
Loading...
До какво води ускореното топене на ледниците
Пастерце - най-големият австрийски ледник, се е топил "два до четири пъти" по-бързо през 2022 година в сравнение със средните стойности за последните години в резултат на глобалното затопляне
Speech Bubble
До какво води ускореното топене на ледниците
Пастерце - най-големият австрийски ледник, се е топил "два до четири пъти" по-бързо през 2022 година в сравнение със средните стойности за последните години в резултат на глобалното затопляне
Speech Bubble

Замърсяване на водите
Замърсяване на водите е налице когато във водни басейни (езерарекиокеаниводоносни хоризонти или подпочвени води) се внасят или образуват физически, химически или биологични вещества,

Замърсяване на водите
Замърсяване на водите е налице когато във водни басейни (езерарекиокеаниводоносни хоризонти или подпочвени води) се внасят или образуват физически, химически или биологични вещества,
отсичане на дървета
Ако искате да спасите дърво, поставено под опасност от отсичане, на първо място трябва да знаете, че никой няма право да отсича дърво, без да притежава съответното разрешително – независимо дали то се намира в частен имот, или е публична собственост.
Thought Bubble
PrevNext