Book Creator

Äänekosken lukion digipolku (osa 1)

by Minna Parkatti

Cover

Loading...
Minna Parkatin kehittämishanke Itä-Suomen yliopiston erikoistumiskoulutuksessa "Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä" 2018-2020
Loading...
Loading...
Äänekosken lukion digipolku, osa 2
OPETTAJIEN KÄYTTÄMÄT SOVELLUKSET, OHJELMAT JA SÄHKÖISET MATERIAALIT
Keräsin opettajilta Drive-tiedostoon listauksen sovelluksista, ohjelmista ja sähköisistä materiaaleista, joita he käyttävät/aikovat käyttää oppitunneilla sekä tehtäviä, pelejä, kokeita ja muuta suunnittelutyötä tehdessään. Näistä tiedoista koostin kuhunkin oppiaineryhmään pikalinkit Symbaloo-seininä ja laajemmat Canva-esitteet (sovelluksen osoite, käyttötarkoitus, -ohjeet ym.), joita opettajat voivat hyödyntää sekä itseopiskelussa että antaessaan ohjeita opiskelijoille, tuntiopettajille ja sijaisille.
Linkit opon Symbaloo-seinään ja koulun yhteisten sovellusten esitteeseen
Linkit matemaattis-luonnontieteellisten aineiden Symbaloo-seinään ja esitteeseen
Linkit reaaliaineiden Symbaloo-seinään ja esitteeseen
Linkit taito- ja taideaineiden Symbaloo-seinään ja esitteeseen
Linkit vieraiden kielten Symbaloo-seinään ja esitteeseen
Linkit äidinkielen Symbaloo-seinään ja esitteeseen
OPETTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS
Tiedotus ja jatkuva koulutus (flipped learning) toteutettiin sähköpostitse. Opettajat saivat kerran kuukaudessa kirjeen tulevista koulutuksista ja löytämistäni linkeistä, jotka tukevat lukiomme digiloikkaa. Sovellusvinkit oli jaoteltu kaikille yhteisiin ja oppiainekohtaisiin. Koosteissa (alla) on vain ko. linkit, mutta sähköposteissa oli myös käyttöohjeita, ohjevideolinkkejä yms. Opintovapaani päätyttyä koulutus tapahtuu myös työpajoissa.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext