Book Creator

Livsmestring gjennom kropp og sinn

by Flåklypa skole

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Livsmestring gjennom kropp og sinn
Loading...
Flåklypa skole
Om prosjektet
I dette kapitlet blir det presentert et tverrfaglig undervisningsprosjekt som skal foregå over en tidsperiode på 1-2 uker. Under vil vi avklare prosjektets målgruppe, oppbygning og forslag til innhold. Det blir også lagt frem noen forslag til vurderingsform for prosjektet.
Om prosjektet
I dette kapitlet blir det presentert et tverrfaglig undervisningsprosjekt som skal foregå over en tidsperiode på 1-2 uker. Under vil vi avklare prosjektets målgruppe, oppbygning og forslag til innhold. Det blir også lagt frem noen forslag til vurderingsform for prosjektet.
Denne seksjonen av nettstedet er laget for våre lærere på på Flåklypa skole. Her vil det gjennomgås en mal for et tverrfaglig undervisningsopplegg om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring fra norsk læreplan. Det tverrfaglige temaet skal: "gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg".

Som lærer vil mye av hverdagen gå med på å både designe og utføre undervisningsøkter. Vi på Flåklypa skole er opptatt av at elevene våre får oppleve vel gjennomførte og uttenkte undervisningsopplegg, samtidig som vi mener at autonomi og selvbestemmelse for den enkelte læreren er essensielt for å oppnå den beste kvalitet av både utdanning og danning. Vi har også lagt med en youtube-video som kan brukes i klasserommet. Videoen kommer fra "www.livetogsann.no", en nettside og ressurs hvor man som lærer kan finne flere videoer, tips og undervisningsmateriale for folkehelse og livsmestring (videoen ligger bakerst i boken). Det refereres også til læreplanverket for 8-10 trinn, som du kan finne lenker til under litteraturlisten for temaet. 
Comic Panel 1
Prosjektoppgave: "Livsmestring gjennom kropp og sinn"
Prosjektets er lagd for elever på ungdomstrinnet, fra 8. - 10. klasse. Tenk at prosjektet skal være elevsentrert og fokusere på ting de selv opplever og vil oppleve i livet. Undervisningen skal kunne gi elevene ressurser og kunnskap til å forsørge god psykisk og mental velvære for seg selv, og for å senere kunne hjelpe andre. Denne virkelighetsnære tilnærmingen vil også kunne bidra til bedre motivasjon blant elevene. Prosjektet er tenkt å utføres intensivt over 1-2 uker. Prosjektet kan jobbes med i fagene: Kroppsøving, samfunnsfag, mat og helse, naturfag og norsk. 
Denne seksjonen av nettstedet er laget for våre lærere på på Flåklypa skole. Her vil det gjennomgås en mal for et tverrfaglig undervisningsopplegg om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring fra norsk læreplan. Det tverrfaglige temaet skal: "gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg".

Som lærer vil mye av hverdagen gå med på å både designe og utføre undervisningsøkter. Vi på Flåklypa skole er opptatt av at elevene våre får oppleve vel gjennomførte og uttenkte undervisningsopplegg, samtidig som vi mener at autonomi og selvbestemmelse for den enkelte læreren er essensielt for å oppnå den beste kvalitet av både utdanning og danning. Vi har også lagt med en youtube-video som kan brukes i klasserommet. Videoen kommer fra "www.livetogsann.no", en nettside og ressurs hvor man som lærer kan finne flere videoer, tips og undervisningsmateriale for folkehelse og livsmestring (videoen ligger bakerst i boken). Det refereres også til læreplanverket for 8-10 trinn, som du kan finne lenker til under litteraturlisten for temaet. 
Comic Panel 1
Prosjektoppgave: "Livsmestring gjennom kropp og sinn"
Prosjektets er lagd for elever på ungdomstrinnet, fra 8. - 10. klasse. Tenk at prosjektet skal være elevsentrert og fokusere på ting de selv opplever og vil oppleve i livet. Undervisningen skal kunne gi elevene ressurser og kunnskap til å forsørge god psykisk og mental velvære for seg selv, og for å senere kunne hjelpe andre. Denne virkelighetsnære tilnærmingen vil også kunne bidra til bedre motivasjon blant elevene. Prosjektet er tenkt å utføres intensivt over 1-2 uker. Prosjektet kan jobbes med i fagene: Kroppsøving, samfunnsfag, mat og helse, naturfag og norsk. 
Kroppsøving: Kropp og bevegelse
I faget kroppsøving står man ganske fritt i hvordan man vil tilnærme seg dette prosjektet. Tenk på dette kompetansemålet: 

"Utforske egne muligheter til trening, helse og velvære gjennom lek, dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelses-aktiviteter".

Minn elevene på hvorfor vi er i fysisk aktivitet, og ha gjerne en dialog etter øktene om de føler seg bedre etter å ha brukt kroppen. Her kan man også eksperimentere med noen roligere aktiviteter, som yoga eller meditasjon, for å gjøre koblingen mellom kropp og sinn enda tydeligere.
Comic Panel 1
PrevNext