Book Creator

Književno-kulinarski kanconijer

by Palma Tolic

Pages 2 and 3 of 14

Književno-kulinarski kanconijer
eTwinning projekt
Palma Tolić
Loading...
O projektu...
Loading...
Projekt „Književno-kulinarski kanconijer“ predstavlja kreativnu poveznicu između renesansne književnosti i kulinarstva sa svakidašnjim životom. Učenici će na Hrvatskom jeziku suradnički istraživati o renesansnim piscima, predstavljati ih koristeći se različitim digitalnim alatima (npr. Canva, Vimeo…). Upoznat će se i s renesansnim receptima i spremati ukusna i neobična jela na satu Kuharstva, na Povijesti bi istraživali renesansni način života (prehranu, izgled kuća, odjeću, frizure, nakit…), velika geografska otkrića, zabavu i dokolicu u gradu, emancipaciju žene i slično, a na Biologiji bi određivali i analizirali nutritivnu vrijednost namirnica koje koriste u pripremi jela.
Loading...
Autorica projekta: Palma Tolić, prof.
Suautorica projekta: Matea Mihaljević Jurković, prof.
Projektni tim učenika (mentorica Palma Tolić): Filipa Grbavac, Ana Jerkušić, Lucija Grbavac, Anđela Marić, Valentina Mikolić, Lana Milićević, Paula Tolj i Anđela Radonić.

Loading...
Izabrali smo logo projekta
Loading...
Loading...
Prva zajednička projektna aktivnost bila je izrada loga i odabir najboljega.
Sudionice u projektu
Učenice 2. b i 3. c
Palma Tolić, prof. hrv. jezika
Comic Panel 1
U projektu su učenici upotrebljavali različite digitalne alate i svoje radove objavljivali na platformi Twinspace
Hrvatske
Predstavljanje u PowerPointu
Vrgorca
Učenice Lucija Grbavac i Anđela Marić predstavile su Vrgorac.
Valentina Mikolić je predstavila Hrvatsku
Srednje škole Tina Ujevića, Vrgorac
Učenica Filipa Grbavac predstavila je našu školu.
Marin Držić
1508.-1567.
Canva
Predstavljanje pisaca i njihovih djela
Marko Marulić
1504. 1564.
Petar Zoranić
1508.-1543?/1569?
Mavro Vetranović
1482. 1576.
Miguel de Cervantes
1547.-1616.
WordArt
Predstavljanje renesansnih pisaca i djela.
Pisci i djela renesanse
PrevNext