Book Creator

Легенда за св. Георги

by Elitsa Rozsits

Pages 2 and 3 of 11

Loading...
Непознати думи:

1.   жертва – пострадал (прил.), загуба (същ.)

2.   отравя = трови, умъртвява, убива

3.   вдишва - поема дъх

4.   неведнъж - не само един път, многократно

5.   владетел = управител – който управлява, държи властта

6.   уверява - убеждава, кара някого да повярва в нещо

7.   премяна - дреха (най-често нова)

8.   пояс - домашно платно за опасване, увиване около кръста

9.   избавя = спасявa

10. съграден = изграден, построен
Loading...
Близо до град Вирит* имало голямо _ _ _ _ _ , в което живеел страшен змей. Той често излизал и много хора ставали негова _ _ _ _ _ _. Когато пък доближавал градските стени, дъхът му отравял онези, които били наблизо и го вдишвали. Гражданите се опитвали да се преборят със звяра неведнъж, но нямали _ _ _ _ _.
Loading...
Град Вирит е днешен Бейрут
Loading...