Book Creator

Pila Daniell

by Petru Rusu

Pages 2 and 3 of 4

Proiect Chimie: Pila Daniell
Rusu Petru
Filip Ioan Emilian
Loading...
Ce este Pila Daniell?
Loading...
Pila Daniell este o pilă electrochimică inventată de John Frederic Daniell în anul 1836. Ea constă din doi electrozi, un catod din cupru și un anod din zinc, care sunt scufundate în soluții separate de săruri ale acestor metale, conectate printr-un pod de săruri.
Loading...
Reacția chimică care are loc în pila Daniell este:
Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s)
Loading...
Loading...
Loading...
Zincul se oxidează la anod, cedând electroni și formând ioni zinc (Zn2+), iar ionii de cupru (Cu2+) sunt reduși la catod, câștigând electroni și formând cupru solid. Electrizarea se realizează prin difuziunea ionilor de zinc din soluția de zinc către soluția de cupru prin intermediul podului de săruri, ceea ce menține concentrația ionilor în ambele soluții relativ constantă.
Loading...
Pila Daniell este o sursă de energie electrică continuă și constantă, utilizată în mod obișnuit în aplicații care necesită curent electric de mică tensiune și putere, cum ar fi aparatele de telecomunicații, sistemele de alarmă și iluminatul de urgență.
Bibleografie
https://galvcell.wordpress.com/2010/06/07/pila-daniell/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celula_Daniell

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext