Book Creator

Коралов риф

by Сесил Сюлейман и Ивелина Димитрова

Pages 2 and 3 of 9

КОРАЛОВ РИФ
Loading...
Loading...
Кораловите рифове се намират основно в Индийския и Тихия океан. Няколко рифа има в Атлантическия океан и Карибско море.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
В тропическите морета където водата е топла и бистра, коралите растат като гора от розови, жълти и бели дървета.
Loading...
Малката риба клоун се крие от опасностите сред жилещите пипала на големите анемонии.
Loading...
Сред кораловата растителност подслон намират множество пъстроцветни риби и други морски форми на живот.
Rounded Rectangle
Коралите много приличат на растения, но всъщност са животни, чиито меки тела са защитени от твърд скелет. Те са свързани с анемониите.
Кораловите рифове са убежище за свирепи хищници от рода на акули и затова обитателите им се предпазват по различен начин. Някои животни притежават окраска, която им предава застрашителен вид. Други използват по-странни трикове.
Rounded Rectangle
Някои риби плуват на големи групи, наречени пасажи. Така объркват хищниците и те не знаят коя риба точно да нападнат. Хищниците дори могат да възприемат цялото ято за особено едро животно.
Големият бариерен риф е най-голямата в света система от коралови рифове и острови. разположени в Коралово море край североизточния бряг на Австралия.
Rounded Rectangle
PrevNext