Book Creator

Родопска фолклорна област

by Мария Георгиева

Cover

Loading...
Loading...
5 клас
Loading...
2022/2023 г.
 РОДОПСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ

Границите на Родопската фолклорна област съвпадат с географските граници на областа – Смолян и Кърджали. Планината Родопа е част от Рило-родопския масив. Родопа планината е известна още като планината на Орфей.
                                   ИНСТРУМЕНТИ

Най-известите музикални инструменти са:
каба гайда,тамбура и кавал.
Каба гайда
                       
Каба гайдата е типичен
инструмент в Родопската област. 
Тамбура и кавал


Тамбурата е струнен музикален инструмент.
Кавалът е музикален
инструмент от групата на дървените духови инструменти.
Родопска песен
С помощта на г-жа Ася Денева, учител по музика, момичетата подготвиха и изпяха
родопската песен „Рипни, Калинке“. А за да бъде очарованието на магията още по-силно, по идея на г-жа Радка Сутрева, преподавател по БЕЛ, Айлин, Екатерина, Джансу, Мерве и Филиз се облякоха в народна носия и закичиха косите си с цветни венци, „спелетени“ от самите тях.
PrevNext