Book Creator

Laporan Projek Inovasi

by ISAMUDDIN BIN MOHD RIZAL

Cover

Loading...
OLEH: ISAMUDDIN BIN MOHD RIZAL
Loading...
Loading...
LAPORAN PROJEK INOVASI
Loading...
PIMK3152: INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MENGENAI SAYA
Rounded Rectangle
Comic Panel 1
NAMA: ISAMUDDIN BIN MOHD RIZAL
KELAS: PAI SMA/SMU
UMUR: 22 TAHUN
ANGKA GILIRAN: 2020062340178
SUBJEK: PIMK3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
EMAIL: isammohdrizal@gmail.com
"Innovation is a very fast movement."

- Bill Gates -
Rounded Rectangle
APAKAH ITU EASY TAJWID?
Rounded Rectangle
Aplikasi Easy Tajwid merupakan satu inovasi digital yang mana di dalam aplikasi ini terdapat nota Tajwid yang ringkas, lengkap dan mudah untuk difahami. Aplikasi ini boleh digunakan dipelbagai peranti sama ada Android ataupun IOS. Aplikasi ini merupakan inovasi baru dan belum pernah dipertandingkan di mana-mana pertandingan inovasi.

Rounded Rectangle
Rounded Rectangle
KEBERKESANAN
Rounded Rectangle
KUIZ ONLINE TAJWID (QALQALAH)
Rounded Rectangle
KEBERKESANAN
Rounded Rectangle
KUIZ ONLINE TAJWID (MAD)
PrevNext