Book Creator

Ուրախ մաթեմատիկա

by Amalik Vardanyan

Cover

Loading...
ՈՒՐԱԽ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
Loading...
Եթե նույնիսկ Դուք չեք սիրել և սիրում մաթեմատիկան, դժվար թե կարողանաք չհամաձայնվել այն մտքի հետ, որ այն մեր կյանքում մեծ դեր ունի:

Չնայած ամենուրեք մենք շրջապատված ենք թվերով, բայց որոշ թվերին յուրահատուկ նշանակություն ենք տալիս:
Ահա մի քանի հետաքրքիր փաստեր պի թվի, ոսկե հատվածքի (կտրվածք), հաջողակ և անհաջողակ, նաև մեծ թվերի մասին:Եթե նույնիսկ Դուք չեք սիրել և սիրում մաթեմատիկան, դժվար թե կարողանաք չհամաձայնվել այն մտքի հետ, որ այն մեր կյանքում մեծ դեր ունի:
Չնայած ամենուրեք մենք շրջապատված ենք թվերով, բայց որոշ թվերին յուրահատուկ նշանակություն ենք տալիս:
Ահա մի քանի հետաքրքիր փաստեր պի թվի, ոսկե հատվածքի (կտրվածք), հաջողակ և անհաջողակ, նաև մեծ թվերի մասին:


Rounded Rectangle

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext