Book Creator

Aromatawai Tuarua Te Ronakitanga

by Anne-Louise Robertson

Pages 2 and 3 of 32

Loading...
Aromatawai Tuarua
Comic Panel 1
Loading...
Te Ronakitanga ki Raoera Pā Kura Awatea 2021
Loading...
Pūrākau
Loading...
Select a pūrākau or pakiwaitara and write an interpretation [analysis, explanation] in no less than 500 words
Loading...

He aha . . . ai?
He . . . nō . . .
Mei . . . kua . . .
1 Kupu whakarite
1 Kīwaha:
Hei aha .... mā . . .
Kaitoa
Kia ahatia
Loading...
Anne-Louise Robertson
ID 200392878
Comic Panel 2
Comic Panel 1
Comic Panel 2
Loading...
Kua whiriwhiri au tē pūrākau ‘Tongue of the Dog’.  He pūrākau mō te orokohanga o te awa Waikato, ā e kōrero ana mō te aroha, te whanaungatanga, te tūhononga hoki. 
Comic Panel 3