Book Creator

Past Simple

by Джанер Халил

Pages 2 and 3 of 6

Awesome
Amazing
Speech Bubble
Здравейте, днес заедно ще научим Past Simple!
Loading...
Loading...
Изгледайте този клип, ще ви е полезно да научите Past Simple!
Comic Panel 1
Loading...
Разгледайте презентациите и направете упражненията в тетрадките!
Loading...
Благодаря за вниманието! Домашна работа: Научете неправилните глаголи и съдържанието на Past Sımple!

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext