Book Creator

כיתה ט

by Eman elhawshla

Cover

Loading...
שם: הואשלה אומן
ת"ז: 308203280
נושא שם עצם ושם תואר
Loading...
אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד.
- בנג'מין פרנקלין
Speech Bubble
שם העצם
שם העצם הוא אחד מחלקי הדיבור.
כמו: ילד, תיק, גלגל,
שם תואר
הוא חלק דיבור המשמש להרחבת המידע
הניתן לגבי שמות עצם
בכיתה של סחר יש מורה
Ellipse;
אחמד ילד גדול
שם תואר
Rounded Rectangle
שם עצם
שם עצם
שם העצם
שם העצם הוא אחד מחלקי הדיבור.
כמו: ילד, תיק, גלגל,
שם תואר
הוא חלק דיבור המשמש להרחבת המידע
הניתן לגבי שמות עצם
בכיתה של סחר יש מורה
Ellipse;
אחמד ילד גדול
שם תואר
Rounded Rectangle
שם עצם
שם עצם
איך מבדילים אם המילה הוא ביחיד או ביחידה?
אם המילה מסתיימת ב ה או באות ת
כמו : 1. ילדה 2. נהגת
היא בנקבה
אם המילה מסתימת בכל אות אחר היא בזכר
כמו: כלב

שם התואר הוא שם הנגזר ונותן תיאור לשם העצם שלפניו
שם התואר ושם העצם זהים במין ובמספר
דוגמאות:
הילד (יחיד) חרוץ (יחיד)
שמלה (יחידה) יפה (יחידה)
כדורים (רבים) קטנים (רבים)
עגבניות (רבות ) אדומות (רבות )
כוכבת - שם עצם נקבה
כותבת - שם עצם בנקבה
ילד - שם עצם זכר
איש - שם עצם זכר
ילדה חכמה
איש חכם
ילדות חכמות
אנשים חכמים
איך מבדילים אם המילה הוא ביחיד או ביחידה?
אם המילה מסתיימת ב ה או באות ת
כמו : 1. ילדה 2. נהגת
היא בנקבה
אם המילה מסתימת בכל אות אחר היא בזכר
כמו: כלב

שם התואר הוא שם הנגזר ונותן תיאור לשם העצם שלפניו
שם התואר ושם העצם זהים במין ובמספר
דוגמאות:
הילד (יחיד) חרוץ (יחיד)
שמלה (יחידה) יפה (יחידה)
כדורים (רבים) קטנים (רבים)
עגבניות (רבות ) אדומות (רבות )
כוכבת - שם עצם נקבה
כותבת - שם עצם בנקבה
ילד - שם עצם זכר
איש - שם עצם זכר
ילדה חכמה
איש חכם
ילדות חכמות
אנשים חכמים
PrevNext