Book Creator

Обмен на иновации 2022г.

by 5ОУ "Митьо Станев"

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Comic Panel 2
Loading...
НП "Иновации в действие" 2022 г.
Loading...
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Партнират си 4 училища като правят обмен на иновации по НП "Иновации в действие".
Comic Panel 1
НП "Иновации в действие" 27.04.-29.04.2022 г.
5ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора
Comic Panel 2
НП "Иновации в действие" 11.05.-13.05.2022 г.
ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Хасково
Comic Panel 3
НП "Иновации в действие" 2022 г.
СУ "Васил Левски", с. Маноле
Comic Panel 4
НП "Иновации в действие" 2022 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Равно поле
Comic Panel 1
Ellipse;
Ellipse;
Comic Panel 1
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
Comic Panel 1
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
Ellipse;
PrevNext