Book Creator

Azərbaycanın gəzməli-görməli yerləri

by Simaya Teymurova

Cover

Loading...
Loading...
SİMAYƏ TEYMUROVA
Loading...
AZƏRBAYCANIN GÖRMƏLİ-GƏZMƏLİ YERLƏRİ
Qız Qalası
Bakı şəhərində yerləşən bu qədim abidə “İçəri Şəhər”in sahilə yaxın hissəsində yerləşir. Hündürlüyü 30 m., divarlarının qalınlığı 5 m-dir. Qız qalası XII əsrdə Məsud Davud oğlu tərəfindən inşa olunmuşdur.
1960-cı illərdə restavrasiya olunan Qız qalası 1964-cü ildə muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 2000-ci ildə YUNESKO-nun abidələri siyahısına salınmışdır. 
Şəki Xan sarayı

Şəki xan sarayı dünya abidələri siyahısına daxil edilmişdir. Şəki xanlarının yay sarayı 1761-1762-ci illərdə Azərbaycanda ilk müstəqil xanlığın əsasını qoyan Hacı Çələbi xanın nəvəsi Hüseyn xanın dövründə tikilmidir.
Xan sarayı qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. Xan sarayı ikimərtəbəli olmaqla altı otaqdan, dörd dəhlizdən, iki güzgülü eyvandan ibarətdir. Binanın baş fasadı dünyada analoqu olmayan ən xırda, həndəsi fiqurlara bölünmüş, ağac parçaların aralarına müxtəlif rəngli şüşələr geyindirilmiş şəbəkə pəncərə və qapılardan ibarətdir. Şəbəkələrin hər bir kvadrat metri orta hesabla 5000, mürəkkəb yerləri 14000 ağac və şüşə şəbəkədən ibarətdir. Binada mismar və yapışqandan istifadə edilməmiş, ağac və şüşə parçaları bir-birinə geyindirilmişdir. Saray divarın ornamentliyi, piştağların genişliyi, naxışlı şəbəkələr, müxtəlif naxışlar, gəc üzərində oymalar məharətlə işlənmişdir. Otaqların divarları ilə yanaşı tavanı da olduqca gözəl naxışlarla bəzədilmişdir. Türk şairi Nazim Hikmət saraya baxdıqdan sonra belə yamışdır: "Əgər Azərbaycanın başqa qədim tikililəri olmasaydı, bircə Şəki Xan sarayını dünyaya göstərmək bəs edərdi"
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeki
Naxçıvan MR

Where to go:/ Haraları gəzək: 

Əshabi-kəhf
Əlincə qala
Duzdağ
Ordubadın Pəzməri şəlaləsi
Kükü kəndinin Gürbulaq şəlaləsi
Qarabağlar türbəsi
Möminə Xatın türbəsi
Gəmiqaya
Batabat yaylası
Zor bulaq
Üzən ada
Şeyx Nəiminin türbəsi 
Yusif ibn küseyr türbəsi
Naxçıvan bazarı
Naxçıvan Xalça muzeyi
Hüseyn Cavidin ev muzeyi və türbəsi
Naxçıvan “Xan Sarayı” 
Naxçıvanqala (içərisində Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi), və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi
https://tetil.az/naxcivan-gezmeli-yerleri-biziml%C9%99-k%C9%99sf-et/
https://nuhcixan.az/#
Daş üzərində döymə küftə
Speech Bubble
Ashâb-ı Kehf
İlandağ
Möminə Xatun türbəsi
PrevNext