Book Creator

MODUL PAI KELAS VIII

by rif'an syafiq

Pages 2 and 3 of 121

Comic Panel 1
FICTION
NOVEL
By Author Name
pendidikan agama islam
Loading...
Assamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT., atas berkah dan karuniaNya sehingga penyusunan Modul Pembelajaran ini dapat terselesaikan. Modul pembelajaran ini kami susun untuk membantu proses belajar dan
Loading...
Assamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT., atas berkah dan karuniaNya sehingga penyusunan Modul Pembelajaran ini dapat terselesaikan. Modul pembelajaran ini kami susun untuk membantu proses belajar dan
Loading...
3
HORMAT DAN PATUH KEPADA ORANGTUA DAN GURU
4
HORMAT DAN PATUH KEPADA ORANGTUA DAN GURU
5
A. Mari Merenungkan
6
A. Mari Merenungkan
7
Disamping orang tua, guru juga mempunyai andil besar dalam mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu kepada kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak-ibu guru mengajar dengan ikhlas, memberi motivasi, nasihat dan menjadi teladan dalam bertutur kata
8
PrevNext