Book Creator

Vodič za Book Creator- hrvatski jezik

by Lidija Cvetko

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Koraci u izradi knjige
Loading...
Webučionica, 20.11.2020.
Loading...
Lidija Cvetko
SADRŽAJ
Stvaranje nove knjige ..........................................................................................4
Uređivanje naslovnice..........................................................................................5
Umetanje oblika...................................................................................................6
Umetanje slika.....................................................................................................9
Umetanje karte....................................................................................................10
Umetanje dokumenata s računala........................................................................11
Umetanje dokumenata s google disca................................................................12
Ugradnja sadržaja..............................................................................................13
Fotografija i video..............................................................................................14
Olovka...............................................................................................................15
Tekst.................................................................................................................16
Zvuk..................................................................................................................17
Strip.................................................................................................................18
Završno uređivanje stranica...............................................................................19
Suradnja, učenički račun....................................................................................20
Polica, knjižnica, nadzorna ploča........................................................................21
KNJIŽNICA
Stvaranje knjižnice - poziv za stvaranje
- kreiranje nove knjige
UREĐIVANJE NASLOVNICE
- kreiranje pozadine
- umetanje slika, oblika, teksta
- svaki umetnuti element se može uređivati
- ** stvoriti naslov u nekom od alata za uređivanje teksta, kreiranje loga i sl.

Za umetanje sadržaja koristimo karticu PLUS (+),
Za uređivanje sadržaja karticu i (inspektor)
UMETANJE
I
UPOTREBA
OBLIKA
(Shapes)
PrevNext