Book Creator

Културните институции като образователна среда

by Анета Койчева-Иванова

Cover

Loading...
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"
Loading...
Loading...
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
Loading...

Модул „Културните институции като образователна среда“
Loading...
2021/ 2022 г.
В Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ се обучават вече три випуска по специалност „Екскурзоводско обслужване“, професия „Екскурзовод“. През 2021 година гимназията кандидатства и бе одобрена за участие в Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Професията на екскурзовода е свързана със задълбочени познания по история и география, с умения за представяне на информацията увлекателно, с пътувания и любопитство към местните обичаи и традиции. Поради тази специфика на професията е трудно обучението на бъдещите екскурзоводи да се провежда единствено в класните стаи. Проектът „Културните институции като образователна среда“ е прекрасна възможност учениците – бъдещи екскурзоводи, да посетят музеи, галерии, атракциони и да погледнат по-професионално на ролята на екскурзовода, да се запознаят с историята и културата на местно и национално ниво. В световен мащаб културният и историческият туризъм се радват на все по-голяма популярност, въпреки ограниченията пред туризма като индустрия в последните години, наложени от пандемията. Добрата подготовка на екскурзоводите е от ключово значение за успешната реализация на всяко организирано пътуване или почивка. Високото ниво на теоретично и професионално образование на бъдещите екскурзоводи се осигурява чрез възможността учениците да бъдат „на терен“, в реална туристическа среда, но от перспективата на хората, организиращи туристическите атракции.
1
Основни цели на проекта:
1.     Учениците да опознаят по-задълбочено културните институции – музеи, галерии, атракциони, като туристически обекти, да чуят беседите на професионални екскурзоводи и да търсят своите пътища и подходи за изграждането си като бъдещи професионалисти.
2.     Учениците да придобият по-реална и пълна представа за професията на екскурзовода – изисквания, познания, задължения, възможности за развитие.
3.     Учениците да се включват в интерактивни дейности и да влизат в ролята на екскурзоводи, за да се чувстват по-удовлетворени от обучението си и да придобият важни професионални умения.
2
Очаквани резултати от проекта:
1.     Учениците да придобият задълбочени познания, свързани с историята и културата на Сливенския край.
2.     Учениците да развият уменията си за водене на беседа – да могат увлекателно да разказват и да представят любопитни и малко известни факти от историята на обекта, който представят.
3.     Учениците да изработят мултимедийни продукти, свързани с обектите на посещенията им – електронна книга и постери за музеите и галериите в Сливен и електронна книга за посещението в Историческия парк край Варна.
3
АЗ СЪМ ВАШИЯТ ЕКСКУРЗОВОД 
     Бъдещите екскурзоводи от професионалните паралелки на Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ успяха да се запознаят в детайли с туристическите обекти в родния си град Сливен. При посещенията си в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ учениците научиха много за античната култура по нашите земи. Под надслова „Един ден в средновековния град“ преминаха посещенията им в крепостта „Туида“. В къщата музей „Хаджи Димитър“ преоткриха славното хайдушко минало на Сливенския край, а с живота на възрожденския Сливен имаха възможност да се запознаят в къщата музей „Сливенския бит XIX-XX век“.
4
АЗ СЪМ ВАШИЯТ ЕКСКУРЗОВОД
Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ е основан през 1913 година и се помещава и се помещава в красива сграда от начлото на XX век в централната градска част. В залите на музея учениците посетиха експозицията „Памет за векове“, която включва материали от археологически разкопки в Сливен и Сливенския край – праистория, тракийска култура и Средновековие.
5
PrevNext