Book Creator

Културните институции като образователна среда

by Анета Койчева-Иванова

Pages 2 and 3 of 72

Loading...
В Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ се обучават вече три випуска по специалност „Екскурзоводско обслужване“, професия „Екскурзовод“. През 2021 година гимназията кандидатства и бе одобрена за участие в Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Професията на екскурзовода е свързана със задълбочени познания по история и география, с умения за представяне на информацията увлекателно, с пътувания и любопитство към местните обичаи и традиции. Поради тази специфика на професията е трудно обучението на бъдещите екскурзоводи да се провежда единствено в класните стаи. Проектът „Културните институции като образователна среда“ е прекрасна възможност учениците – бъдещи екскурзоводи, да посетят музеи, галерии, атракциони и да погледнат по-професионално на ролята на екскурзовода, да се запознаят с историята и културата на местно и национално ниво. В световен мащаб културният и историческият туризъм се радват на все по-голяма популярност, въпреки ограниченията пред туризма като индустрия в последните години, наложени от пандемията. Добрата подготовка на екскурзоводите е от ключово значение за успешната реализация на всяко организирано пътуване или почивка. Високото ниво на теоретично и професионално образование на бъдещите екскурзоводи се осигурява чрез възможността учениците да бъдат „на терен“, в реална туристическа среда, но от перспективата на хората, организиращи туристическите атракции.
Loading...
1
Loading...
Основни цели на проекта:
1.     Учениците да опознаят по-задълбочено културните институции – музеи, галерии, атракциони, като туристически обекти, да чуят беседите на професионални екскурзоводи и да търсят своите пътища и подходи за изграждането си като бъдещи професионалисти.
2.     Учениците да придобият по-реална и пълна представа за професията на екскурзовода – изисквания, познания, задължения, възможности за развитие.
3.     Учениците да се включват в интерактивни дейности и да влизат в ролята на екскурзоводи, за да се чувстват по-удовлетворени от обучението си и да придобият важни професионални умения.
Loading...
2