Book Creator

ПХГ "Д. Дамянов", Клуб за културен туризъм

by Анета Койчева-Иванова

Cover

Loading...
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ
"ДАМЯН ДАМЯНОВ"
Loading...
Loading...
КЛУБ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ "ЖИВЕЕ ГРАД, ДАЛЕЧЕН ГРАД..."
Loading...
Аз съм вашият екскурзовод - представителна изява
Loading...
Живее град, далечен град,
И все пак близък – във сърцето...
Там, вдън годините назад,
Там, чак под края на небето,
Живее град, далечен град,
И все пак близък – във сърцето...
Живее ветровит и тих
В безкрайната вселена – зрънце.
В душата – Дебелянов стих.
В очите – покриви от слънце.
Живее, в камъни посят,
Самият той – безсмъртен камък,
Полулегенда – полуград,
Полуреалност – полудрама.
Стар град. От мрак и светлина.
Със хиляди врати под мрака.
Но всъщност само със една –
Онази, дето мене чака.
                     Дамян Дамянов
Чрез дейността си клубът помогна на учениците да опознаят и обогатят представите си за значимите природни, исторически и културни забележителности в района на град Сливен. Работата ни в клуба е част от патриотичното възпитание, обогатяване на културата и екологичното възпитание на учениците от гимназията, избрали тази извънкласна форма. Възможност за запознаване и разширяване на представата на учениците за вълнуващата и отговорна професия на екскурзовода.
Пътуваш. Ходиш по интересни места. Общуваш си с различни хора. Звучи добре, нали? За екскурзоводите това е просто ежедневие.
Къща-музей "Хаджи Димитър"
Екскурзоводът сбъдва мечти...
PrevNext