Book Creator

ПХГ "Д. Дамянов" - Творчеството в дигиталната среда

by Анета Койчева-Иванова

Cover

Loading...
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ
"ДАМЯН ДАМЯНОВ"
Loading...
Клуб "Дигитална хуманитаристика"
Loading...
Loading...
Творчество в дигитална среда
Loading...
юни 2020
"...Предметът на хуманитаристиката е разбирането на човека..."
"...Предметът на хуманитаристиката е разбирането на човека..."
"...Предметът на хуманитаристиката е разбирането на човека..."
"...Предметът на хуманитаристиката е разбирането на човека..."
PrevNext