Book Creator

Humanitarna gimnazia, Priem 2022/2023

by Aneta Koycheva - Ivanova

Cover

Loading...
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ"
Loading...
Loading...
Loading...
ПРИЕМ 2022 / 2023
Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ е училище, разположено в центъра на град Сливен. При нас свой втори дом намират ученици от VIII до XII клас, които се обучават в две паралелки – едната с профил „Хуманитарни науки“, с интензивно изучаване на английски език в VIII клас, и другата – професионална, за придобиване на трети клас квалификация с професия „Екскурзовод“, с разширено изучаване на английски език в VIII клас.
Обучението на учениците е при едносменен режим – учебните занятия започват в 8:00 часа. От IX клас започват и учебните часове по втори чужд език, който се избира от учениците в паралелката. От седем години в живота на гимназията ни присъстват доброволци от института „Конфуций“ към Великотърновския университет и провеждат занимания по китайски език и култура, като часове извън учебната програма.
За учебната 2022 / 2023 година в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще се приемат ученици в две паралелки:
-         ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" – 26 ученици;
-         ПРОФЕСИЯ "ЕКСКУРЗОВОД" – 26 ученици.
ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"
Паралелката с профил „Хуманитарни науки“ е подходяща за ученици с подчертан интерес към учебните предмети от хуманитарния цикъл – български език и литература, история, философия. В VIII клас учениците изучават интензивно (по 18 часа седмично) английски език, което им осигурява добра подготовка и основа за развитие на познанията и уменията им в чуждоезиковата подготовка. От IX клас започва изучаването на втори чужд език, който се избира от самите ученици в паралелката. До X клас учениците имат допълнителни часове за подготовка по учебните предмети, които ще станат профилиращи за тях във втория гимназиален етап – български език и литература, история и цивилизации, философия, английски език. В XI и XII клас профилиращите предмети се изучават с по 5 часа седмично. При завършване на средното си образование учениците могат да избират втория задължителен ДЗИ, на който ще се явят, между предметите от профилираната си подготовка.
PrevNext