Book Creator

Ungdommer og nikotin

by 9B

Cover

Loading...
Loading...
Ungdommer
og
Nikotin
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Innholdsfortegnelse
1. Hva er nikotin?.... s. 3-4

2. Effekter av nikotin på kroppen.... s. 5-7

3. Er nikotinprodukter skadelig for kroppen?.... s. 8-13

3.1 Helse skader knyttet til røyking.... s. 8-10
3.2 Helse skader knyttet til snusing.... s. 11-12
3.3 Helse skader knyttet til vaping.... s. 13

4. Statistikk om røyking, snus og vape...... s. 14-15

5. Sammendrag.... s. 16
Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff for mange unge og gamle. Det er en fargeløs væske som fordampes ved 247 grader. Selv om det ikke er klassifisert som et rusmiddel, betyr det ikke at det er ufarlig. Nikotin er et stoff som kommer fra blader av tobakksplanten (Nicotiana tabacum). Det brukes mest i sigaretter, snus, vape og andre tobakksprodukter.

Dødelig nikotin-dose for voksne er omtrent 40 mg, noe som tilsvarer innholdet i en til to sigaretter. Nikotin gir negative effekter på blodtrykk, puls og blodsukker. I noen tilfeller kan nikotin gi alvorlige overdose symptomer som pustestans, kramper og blodtrykksfall. Pasienter med nikotin-overdose er stort sett barn. Hvis et lite barn spiser en sigarett, kan det dø. Det samme gjelder for voksene som får i seg for mye nikotin. Det kan føre til nikotinforgiftning.

https://www.helsenorge.no/snus-og-roykeslutt/nikotin-og-avhengighet
Per Roar Ekeland et al., Tellus 9, Aschehoug, 2007
1. Hva er nikotin?
Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff for mange unge og gamle. Det er en fargeløs væske som fordampes ved 247 grader. Selv om det ikke er klassifisert som et rusmiddel, betyr det ikke at det er ufarlig. Nikotin er et stoff som kommer fra blader av tobakksplanten (Nicotiana tabacum). Det brukes mest i sigaretter, snus, vape og andre tobakksprodukter.

Dødelig nikotin-dose for voksne er omtrent 40 mg, noe som tilsvarer innholdet i en til to sigaretter. Nikotin gir negative effekter på blodtrykk, puls og blodsukker. I noen tilfeller kan nikotin gi alvorlige overdose symptomer som pustestans, kramper og blodtrykksfall. Pasienter med nikotin-overdose er stort sett barn. Hvis et lite barn spiser en sigarett, kan det dø. Det samme gjelder for voksene som får i seg for mye nikotin. Det kan føre til nikotinforgiftning.

https://www.helsenorge.no/snus-og-roykeslutt/nikotin-og-avhengighet
Per Roar Ekeland et al., Tellus 9, Aschehoug, 2007
2. Effekter av nikotin på kroppen
https://images.app.goo.gl/Ba7VNor1PZUTpVt78
https://images.app.goo.gl/9bfNGfkJi1Ju2K3G7
Jean Nicot er mest kjent for at han i 1560 tok med seg tobakksplanten fra Portugal til Frankrike. Tobakksplanten var først kjent som «Nicot-gresset» inntil Carl von Linné kalte planten Nicotiana etter Nicot.

https://images.app.goo.gl/19qUVzBS9c4SP4x99
https://images.app.goo.gl/Xy1iGeK7VEXTJ9en6
Kroppen vår er skapt sånn at vi kan gjøre mye forskjellig, men rusmidler kan ta over kroppen vår. Nikotin er en av stoffene som kan påvirke hjernen og gjøre ting som man vanlig vis ikke gjør. Dersom nikotinen har tilgang til å ta over hjernen kan den også påvirke spesielt nerve og hormon-systemet.  

Nikotin kan føre til store forandringer på både hjernen og kroppen, som kan være veldig uheldig for hjernen og kroppens utvikling. Nikotinen stimulerer hjernen til å føle seg avslappende. Selv om nikotin ikke regnes som et rusmiddel, kan man få en slags rusfølelse av å snuse eller røyke fordi belønningssenteret stimuleres. Nikotin gjør sånn at blodårene trekker seg sammen som gjør at hjerte må jobbe hardere og man får dårligere blodsirkulasjon, høyere puls og blodtrykk. Nikotin er ikke det mest farlige stoffet i røyk, snus og vape men det er det som gjør folk avhengige.
Eksempler på nikotinprodukter
Speech Bubble
https://images.app.goo.gl/xx16J4XfTJtfdFZo6
https://images.app.goo.gl/Uaegicrex5kqq5qg8
2. Effekter av nikotin på kroppen
Kroppen vår er skapt sånn at vi kan gjøre mye forskjellig, men rusmidler kan ta over kroppen vår. Nikotin er en av stoffene som kan påvirke hjernen og gjøre ting som man vanlig vis ikke gjør. Dersom nikotinen har tilgang til å ta over hjernen kan den også påvirke spesielt nerve og hormon-systemet.  

Nikotin kan føre til store forandringer på både hjernen og kroppen, som kan være veldig uheldig for hjernen og kroppens utvikling. Nikotinen stimulerer hjernen til å føle seg avslappende. Selv om nikotin ikke regnes som et rusmiddel, kan man få en slags rusfølelse av å snuse eller røyke fordi belønningssenteret stimuleres. Nikotin gjør sånn at blodårene trekker seg sammen som gjør at hjerte må jobbe hardere og man får dårligere blodsirkulasjon, høyere puls og blodtrykk. Nikotin er ikke det mest farlige stoffet i røyk, snus og vape men det er det som gjør folk avhengige.
https://images.app.goo.gl/Uaegicrex5kqq5qg8
I hormonsystemet har nikotin en virkning på stoffet Dopamin. Det er forløperen til hormonene adrenalin og Norandrenalin, viktige stoffer som styrer stress og avslapping. Dette stoffet gir en avslappende og en behagelig følelse, og er grunnen til at en lett blir avhengig av nikotin og andre rusmidler.

Nikotin kan også redusere fruktbarhet og sex hos både menn og kvinner. det kan føre til at menn har potensproblemer og redusert sædkvalitet, og at kvinnen kommer for tidlig i overgangsalderen.
https://www.ung.no/oss/rusmidler/tobakk/502012.html
https://images.app.goo.gl/paCBdAs1MD618zUM8
https://images.app.goo.gl/DDs3cHmJ3phEQryz9
PrevNext