Book Creator

Стебло на растенијата

by Zorica Bozinov

Cover

Comic Panel 1
Loading...
СТЕБЛО НА РАСТЕНИЈАТА
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 1
Стеблото расте над земјата.
Comic Panel 1
Стеблото му помага на растението да стои цврсто и исправено.
Comic Panel 1
Стеблото ги држи листовите, цветовите и плодовите.
Comic Panel 1
Стеблото, исто така, носи вода, минерали и храна која ја подготвуваат листовите, до другите делови од растението.
Comic Panel 1
Постојат мали каналчиња во внатрешноста на стеблото, преку кои овие материи се пренесуваат до различните делови на растението.
PrevNext