Book Creator

Растенија и делови на растенија

by Zorica Bozinov

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Растенија и делови на растенија
Comic Panel 1
Доктор Бајнокс... Доктор Бајнокс...
Speech Bubble
Comic Panel 1
Доктор Бајнокс!
Speech Bubble
Comic Panel 1
Ооо... Здраво, деца! 
Добредојдовте!
Speech Bubble
Comic Panel 1
Ајде да зборуваме за растенија!
Speech Bubble
Comic Panel 1
Растенијата се слични на човекот...
Speech Bubble
PrevNext