Book Creator

Šuma - integrirani dan

by Verica Jukić

Cover

Loading...
INTEGRIRANI DAN - ŠUMA
27.4.2023.
Loading...
PROJEKT „ Dan BezVeze 2023 “

Učiteljice: Verica Jukić
Razred: 1. a
Loading...
Loading...
Loading...
SAT RAZREDNIKA
Stablo dobrih djela
Rounded Rectangle
Hrvatski jezik
ŠTO ĆE SE OBUHVATITI?
Rad u skupinama - Nade Iveljić:
Od stabala – šuma
Rounded Rectangle
TZK
Rounded Rectangle
ŠUMA
Rounded Rectangle
Rounded Rectangle
Matematika
Igre na dvorištu
Integrirani dan
Šumski zadatci
Rounded Rectangle
GLAZBENA KULTURA
U šumici zeko
Rounded Rectangle
LIKOVNA KULTURA
Oslikavanje kamenja,maketa
Rounded Rectangle
PRIRODA I DRUŠTVO
Životna zajednica
Šuma
ŠTO ĆE UČENICI NAUČITI?
Učenici će kroz ove nastavne predmete naučiti i ponoviti znanje o šumi, što možemo vidjeti, čuti i osjetiti u šumi. Učenici će naučiti pjesmu U šumici zeko s pomoću koje će ponoviti vjesnike proljeća i ostale biljke i životinje koje mogu naći u šumi. Utvrdit ćemo i ponoviti koje su se promjene dogodile u prirodi od zime do dolaska proljeća te objasniti potrebu brige za zdravljem u proljetnim danima. Matematičke zadatke ( zbrajanja i oduzimanja) povezat ćemo s temama šume i poticati natjecateljski i timski duh. Pod Satom razrednika napraviti stablo dobrih djela. Pod Likovnom kulturom napraviti mnoštvo različitih aktivnosti i tehnika. Provest ćemo igre na otvorenom i poticati boravak na svježem zraku.
 TRAJANJE
Tijekom integriranog dana školski se sati isprepliću i nemaju klasičnu strukturu i trajanje. Integrirani dan može trajati onoliko koliko vi vremena imate. Ja sam zamislila trajanje od 5 školskih sati koji ne traju klasično po 45 minuta.
UPUTE DAN RANIJE…
Dan prije ovog integriranog dana najavimo učenicima da ćemo sljedeći dan imati integrirani dan s temom šuma.
Objasniti im što to znači „integrirani” dan.
Ponoviti pravila ponašanja u skupinama.
PRIJEDLOG INTEGRIRANOG DANA
Nastava glazbene kulture odličan je način da se počne dan. Predvidjela sam trajanje sata glazbene kulture oko 35 minuta. Tijekom sata obradit ćemo nastavnu jedinicu U šumici zeko. Sat počinjemo igrom škrinjice s blagom. U škrinjici se nalazi na tvrdom papiru u obliku lista napisana riječ ŠUMA. Učenici navode učenika na traženje blaga kroz igru toplo-hladno pjevajući dosad naučene pjesme. Kada učenik pronađe sakrivenu škrinjicu, otvara je i pokazuje učenicima što se u njoj nalazi te stavlja pojam na ploču. Na ploči nacrtajte oblačiće za svaku skupinu te učenicima objasnite da prvo po grupama dolaze pred ploču i napišu samo jednu i to onu prvu asocijaciju na pojam ŠUMA u njihov odgovarajući list. Nakon što su se sve skupine poredale, čitamo asocijacije i razgovaramo o njima.
PrevNext