Book Creator

Odgovornost

by Verica Jukić

Cover

Loading...
Loading...
Odgovornost
CILJ
Razumijevati pojam odgovornosti i preuzimanja odgovornosti za vlastite neuspjehe i uspjehe.
ODGOJNO - OBRAZOVNA OČEKIVANJA
zdr B.2.2.B Učenici objašnjavaju pravo na izbor.
osr A.2.2. Upravljaju emocijama i ponašanjem.
goo C.2.3. Promiču kvalitetu života u školi i demokraciju škole.
uku A.2.2. Učenik primjenjuje strategije učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.
uku D.2.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
MEĐUPREDMETNE TEME


1. osobni i socijalni razvoj
2. zdravlje
3. učiti kako učiti
4. građanski odgoj i obrazovanje
PROBLEM
- učenici se nisu naučili nositi s neuspjehom te prihvaćati svoje pogreške

- često su frustrirani, ljuti, nesretni i uvijek im je netko drugi kriv

Uloga učitelja je izuzetno važna kako bismo ih od samog početka njihova školovanja usmjerili te ih naučili prihvaćati odgovornost za svoje postupke.
Nisu osviješteni da je njihova odgovornost ključna za njihov postignuti uspjeh ili neuspjeh.

Tako dolaze u konflikt s roditeljima, prijateljima, profesorima i često zapadaju u začarani krug iz kojeg ne vide izlaza.

Mi im trebamo pomoći da iz tog kruga i neuspjeha izađu kao pobjednici i svoj vlastiti neuspjeh pretvore u uspjeh.
PrevNext